201502.24
0
0

Çıkar Sağlama Kastı Yoksa Eylemin Şantaj Değil Tehdit Suçunu Oluşturacağı

T.C.  YARGITAY 4.CEZA DAİRESİ

Esas No:2012/23680

Karar No:2014/22307

Karar Tarihi: 18.06.2014

ÖZET: “Sanığın ne şekilde “kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla” hareket ettiği açıklanmadan yetersiz gerekçeyle şantaj suçundan hükümlülük kararı verilmesi”, “tehdit suçunun şantaja yönelik sözleri kuvvetlendirmek maksadıyla gerçekleştirildiği” şeklindeki kanuni olmayan gerekçeyle sadece şantaj suçundan hüküm kurulması” “CMK’nın 231/6 maddesinin uygulanmasına yer verilmemesi bozmayı gerektirmektedir”

Yerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  1. Hakaret suçuna ilişkin kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliğine öre verildiği tarih itibariyle hükmün temyiz edilemez olduğu anlaşıldığından, 5320 sayılı kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMK’nun 317. Maddeleri uyarınca sanık … müdafii ve katılan …vekilinin tebliğnameye uygun olarak TEMYİZ İSTEKLERİNİN REDDİNE,
  1. Tehdit ve şantaj suçlarından kurulan hükme yönelik temyize gelince;

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanunun oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

  1. a) Sanığın ne şekilde “kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla” hareket ettiği açıklanmadan yetersiz gerekçeyle şantaj suçundan hükümlülük kararı verilmesi,
  2. b) Sanığın, katılana 04/08/2008 tarihinde gönderdi “…eğer yeni bir sevgili bulduysan geberteceğim seni! Çok cesurdun beni öldür derken…” içerikle ve 05.08.2008 tarihinde gönderdiği “…hatta orada rezil ederim gelip seni, kimsenin yüzüne bakamazsın” içerikli mesajlar ile tehdit suçunun işlenmesine rağmen, “tehdit suçunun şantaja yönelik sözleri kuvvetlendirmek maksadıyla gerçekleştirildiği” şeklindeki kanuni olmayan gerekçeyle sadece şantaj suçundan hüküm kurulması,
  3. c) Sanığın sabıkasız olması ve yargılama sürecindeki davranışları olumlu değerlendirilerek hapis cezasının ertelenmesine karşın şantaj suçundan dosyaya yansıyan maddi bir zararın teşkil etmemesi karşısından CMK’nın 231/6 maddesindeki diğer hususlar değerlendirilmeden, “zararın giderilmediği” biçimindeki kanuni ve yeterli olmayan gerekçeyle anılan Kanun maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilerek çelişkiye yol açılması,
  4. d) Kabule göre de farklı zamanlarda çekilen mesajlarla şantaj suçunun işlendiğinin kabulü karşısında, TCK’nın 43/1 maddesine göre cezada artırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, sanık … müdafii ve katılan … vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 18.06.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. İşaretli alanlar gereklidir. *