201501.12
0
0

İş Mahkemeleri Dava Türleri ve Harç Listesi

İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR VE TABİ OLDUKLARI HARÇ LİSTESİ

Alacak Davası – Nispi Harç
İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak Davası – Nispi Harç
Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Alacak Davası – Nispi Harç
Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Alacak Davası – Nispi Harç
Sendika Genel Kurul Kararının İptali – Genel Kurul Kararının İptali Davası – Maktu Harç
Grev Oylamasına İtiraz Davası – Maktu Harç
Grevin Durdurulması Davası – Maktu Harç
Hakem Tayini Davası – Maktu Harç
Hakemin Reddi Davası – Nispi Harç
İstirdat Davası – Nispi Harç
İş Davası – Nispi Harç
Aylık Bağlamaya Esas Göstergenin Belirlenmesi İstemli İş Davası – Maktu Harç
Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti İş Davası – Maktu Harç
Bağ-Kur Tarafından Belirlenen Prime İtiraza İlişkin İş Davası – Nispi Harç
Hizmetlerin Birleştirilmesinden Kaynaklanan İş Davası – Maktu Harç
İstatistiğe İtiraza İlişkin İş Davası – Maktu Harç
İş Kolunun Tespiti İstemli İş Davası – Maktu Harç
İşverence İşçi Aleyhine Açılan Alacak İstemli İş Davası – Nispi Harç
Kazanın Niteliğinin Belirlenmesi İstemli İş Davası – Maktu Harç
Kurum İşleminin İptali İstemli İş Davası – Maktu Harç
Kurumca Sigortalıya Karşı Açılan Geri Alım İstemli İş Davası – Nispi Harç
Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli İş Davası – Nispi Harç
Sendika Aidatlarının İşverenden Tahsili İstemli İş Davası – Nispi Harç
Sendika Temsilciliğinden Kaynaklı İşe İade ve Tazminat İstemli İş Davası – Nispi Harç
Sendika Üyeliğinin Tespiti İstemli İş Davası – Maktu Harç
Sendika Yetkisinin Tespiti İstemli İş Davası – Maktu Harç
Sendika Yönetim Kurulu Kararına İtiraz İstemli İş Davası – Maktu Harç
Sendikanın Kapatılması İş Davası – Harca Tabi Değil
Sendikaya Kayyum Tayini İstemli İş Davası – Maktu Harç
Sigortalı Murislerinin Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli İş Davası – Maktu Harç
Sigortalının Aylığa Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli İş Davası – Nispi Harç
SSK’ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Oranına İtiraza İlişkin İş Davası – Maktu Harç
SSK’ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Tutarına İtiraza İlişkin İş Davası – NispiHarç
Sürekli İş Göremezligin Belirlenmesi İstemli İş Davası – Maktu Harç
Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Edaya İlişkin – Nispi Harç
Yurt Dışı Hizmetlerin Belirlenmesi İstemli İş Davası – Maktu Harç
İşçiye verilen Disiplin Cezasının İptali Davası – Maktu Harç
İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılmasına İtiraz Davası – Maktu Harç
İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali Davası – Maktu Harç
İtirazın İptali Davası – Nispi Harç
İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası – Nispi Harç
Sosyal Güvenlik Hukuku Kaynaklı İtirazın İptali Davası – Nispi Harç
Lokavtın Durdurulması Davası – Maktu Harç
Menfi Tespit Davası – Nispi Harç
İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Menfi Tespit Davası – Nispi Harç
İİK Kaynaklı Menfi Tespit Davası – Nispi Harç
Sendika Faaliyetinin Durdurulması Davası – Maktu Harç
Sendika Yönetim Kurulunun İşten El Çektirilmesi Davası – Maktu Harç
Tanıma ve Tenfiz Davası – Maktu Harç
Tazminat Davası – Nispi Harç
Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası – Nispi Harç
Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davası – Nispi Harç
İş Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası – Nispi Harç
İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemli Dava – Nispi Harç
İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Tazminat Davası – Nispi Harç
Meslek Hastalığından Kaynaklanan Tazminat Davası – Nispi Harç
Rücuen Tazminat Davası – Nispi Harç
Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Tazminat Davası – Nispi Harç
Tespit Davası – Maktu Harç
İşe İade İstemli Tespit Davası – Maktu Harç
Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Tespit Davası – Maktu Harç
Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları – Maktu Harç
Toplu İş Görüşmesi Grev ve Lokavt Kanunundan Kaynaklı Tespit Davaları – Maktu Harç
Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu Davası – Maktu Harç
Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması Davası – Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi Davası -Maktu Harç
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası – Maktu Harç
Süpçin-Esen Hukuk Bürosu

Bir Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. İşaretli alanlar gereklidir. *