201708.010

OHAL İnceleme Komisyonu ve Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar

Bilindiği üzere ülkemizde Anayasamızın 121. Maddesi gereğince ilan edilen OHAL kapsamında terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen örgüt, gurup ve oluşumlara üyeliği, bağlılığı, iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle başkaca bir idari işlem kurulmaksızın KHK hükümleri gereğince tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve başvurular hakkında karar vermek üzere OHAL İnceleme komisyonu…

201707.270

Örgüt Suçlarında Etkin Pişmanlık

Türk Ceza Kanunumuzun 221. Maddesi suç işlemek amacıyla kurulan ve bu yönde faaliyet gösteren örgüt yöneticileri, üyeleri, yönetici ve üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım eden veya örgüt adına suç işleyen kişilerin etkin pişmanlık göstererek devlete ve adliyeye yardım etmesi halinde hukuki durumlarında iyileştirmeler öngörmektedir. Buna göre: Soruşturma başlamadan ve suç işlemeden önce örgütü…

201612.300

Hasar Danışmanlık Şirketlerinin Hukuki Durumu

Avukat olarak bize trafik kazası mağdurları sık sık bazı sorular yöneltmektedir. Bu soruların önemli bir kısmı hasar danışmanlık şirketleri ile ilgilidir. Örneğin müvekkillerimiz, müvekkillerimizin yakınları veya kazazedeler şunları sormakta ve yanıt aramaktadır: Hasar Danışmanlık Şirketinden bizi aradılar, ücretsiz tazminatımızı alacaklarını söylüyorlar doğru mudur? Hasar Danışmanlık Şirketinden kazadan sonra evimize geldiler, ölen yakınımızdan ötürü bize sigorta…

201608.231

671 Sayılı KHK Hakkında Sık Sorulan Sorulara Cevaplar

Uzun bir süredir kamuoyunda ve basında sürekli tartışılan ve af kanunu olarak beklenen düzenleme çıkmış bulunuyor. Ancak yapılan düzenlemenin af niteliğini taşıdığını söylemek Ceza Hukuku açısından doğru bir tespit olmaz. Zira af adı üzerinde işlenmiş suçlar için tümüyle hükümden düşme, dava ve cezaların ortadan kalkmasıyla meydana gelecek bir düzenlemedir. Denizli ceza avukatı olarak bu düzenlemenin yalnızca…

201607.231

OHAL Kapsamında Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’de Yargısal Düzenlemeler

OHAL Kapsamında Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’de Yargısal Düzenlemeler Anayasamızın 121. Maddesi ve Olağanüstü Hal Kanunu gereğince 21 Temmuz 2016 tarihinde TBMM tarafından OHAL ilan edilmesine karar verilmiştir. Anayasamız ve OHAL kanunu gereğince Cumhurbaşkanı başkanlığında Bakanlar Kurulu’nun Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi bulunmaktadır. Bu yetkiyle 667 sayılı KHK çıkarılmıştır. 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yürütülen soruşturmaya,…

201607.163

Mirasbırakanın Sağken Yaptığı Tasarruflar İptal Edilir Mi?

Mirasbırakanın sağ iken yapmış olduğu ancak açık bir biçimde muvazaaya (danışıklı dövüş) dayanan işlemleri iptale tabidir. Yukarıda hukuki bir dille kurduğumuz cümle miras bırakanın sağ iken satış gösterdiği ancak gerçekte bedelsiz (bağış gibi) verdiği mallarının öldükten sonra terekeye dâhilinin mümkün olduğunu veya bu satışın mümkün olduğunu anlatmaktadır. Muvazaanın tipik örneği mirasbırakanın eşine, çocuklarına veya bir…

201607.150

Evlenme Ehliyeti ve Evlenme Yaşı

EVLENME EHLİYETİ VE EVLENME YAŞI 1.GENEL OLARAK Toplumumuzda sık sık erken evlilikleri duymakta, çoğu zaman da yaşı küçük kişilerin “kaçma” olarak tabir edilen şekilde evlenmek maksadıyla evi terk etmeleri sebebiyle ceza avukatı olarak “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi soruşturma ve davalarla muhatap olmaktayız. Bu makalede olayın ceza hukuk boyutunu değil yalnızca Medeni Kanunumuza göre evlenme…

201607.150

Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu

KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET SUÇU A-) GENEL OLARAK Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu 765 sayılı Eski Türk Ceza Kanunu “Din Hürriyeti Aleyhine İşlenen Cürümler” bölümü madde 178’de düzenlenmekte iken yeni 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda varlığını korumuş ancak “Şerefe Karşı Suçlar” bölümün m.130’da düzenlenmiştir. B-)TANIMI Bir kimse, bir ölünün naaş ve kemikleri hakkında hakaret yapar veya tahkir…

201606.230

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmayı düşünen veya boşanma aşamasındaki kişiler mal paylaşımı konusunda ihtilafa düşmekte, bazen de çiftler birlikte hukuki danışmanlık istemektedirler. Boşanma avukatı olarak bize en çok sorulan ya da boşanma davalarında en sık karşılaştığımız sorulardan biri “boşanmada mal paylaşımı nasıl olur?” sorusudur. Evlilikten sonra edinilen malların nasıl paylaşılacağı sorunu tabi olduğunuz mal rejimine göre farklılık arz etmekle…