201510.123

Evli Kişiyle Birlikte Olan Aleyhine Tazminat

Yargıtay Evli Kişiyle Birlikte Olan Aleyhine Tazminat Görüşünden Vaz Mı Geçiyor?  Anahtar Sözcükler: a) Boşanma b) Manevi Tazminat c) Sadakat Yükümlülüğü d) Sadakat Hakkı e) Haksız Fiil f) Kişilik Haklarına Saldırı 1- Sadakat Yükümlülüğü Hakkındaki Düzenleme Gerek Anayasamızda gerekse Medeni Kanunumuzda ailenin toplumun temel kurumu olduğu kabul edilmiş ve bu amaçla mevzuatımızda ailenin korunmasına yönelik…

201502.242

TEHDİT Mİ ŞANTAJ MI?

İletişim araçlarının artması ve özellikle cep telefonu ve internetin yaygın olarak kullanılmaya başlaması ile SMS veya sosyal medya internet siteleri üzerinden mesaj yoluyla tehdit, hakaret, şantaj suçlarında da artışın meydana geldiğini görüyoruz. Ceza yargılamasında tehdit ve şantaj suçu birbirine benzeyen ve zaman zaman da karıştırılan suçlardır. Ceza avukatının açılan davada suç vasfını müvekkilinin lehine doğru…

201502.170

Aile Mahkemeleri Dava Türleri ve Harç Listesi

AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR VE TABİ OLDUKLARI HARÇ LİSTESİ Aile Konutu Şerhi Konulması Davası – Maktu Harç Aile Konutu Şerhinin Terkini Davası –  Maktu Harç Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi Davası – Maktu Harç Aile Mallarının Korunması Davası – Maktu Harç Ana Baba Rızası Arama Davası – Maktu Harç Ayrılık Davası –…

201501.133

Eski ve Yeni Ceza Kanunlarında Kendiliğinden Hak Arama Suçu

Eski ve Yeni Türk Ceza Kanununda Kendiliginden Hak Arama (İhkak-ı Hak)Ve Güveni Kötüye Kullanma Suçu 1-İhkak-ı Hak Eyleminin Tanımı İhkak-ı Hak; Kişinin iddia ettiği hakkını adli makamlara başvurmadan kendiliğinden kişi veya eşya üzerinde zor ve kuvvet kullanarak alması olarak tanımlanabilir. 2-Eski ve Yeni Ceza Kanunu Açısından İhkak-ı Hak 765 sayılı Türk Ceza Kanunumuzda kendiliğinden hak…

201501.120

İş Mahkemeleri Dava Türleri ve Harç Listesi

İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR VE TABİ OLDUKLARI HARÇ LİSTESİ Alacak Davası – Nispi Harç İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak Davası – Nispi Harç Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Alacak Davası – Nispi Harç Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Alacak Davası – Nispi Harç Sendika Genel Kurul Kararının İptali – Genel Kurul Kararının İptali Davası – Maktu Harç Grev Oylamasına İtiraz Davası – Maktu Harç Grevin…

201501.070

Anayasa Mahkemesi’nden Memurlara Sevindirici Haber

Anayasa Mahkemesi, Ankara 10. İdare Mahkemesinin “5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 89. maddesinin son fıkrasının iptaline ilişkin başvuruyu” kabul etti. Kararda göre 30 yılı aşkın kamuda memur sıfatıyla hizmet görenlerin 30 yıl üzerinden ikramiye almaları Anayasa’nın 2. (Hukuk Devleti İlkesi) 60. (Sosyal Devlet İlkesi) ve 10. (Eşitlik İlkesi) maddelerine aykırı bulundu. Buna göre T.C…