201606.23
0
0

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmayı düşünen veya boşanma aşamasındaki kişiler mal paylaşımı konusunda ihtilafa düşmekte, bazen de çiftler birlikte hukuki danışmanlık istemektedirler. Boşanma avukatı olarak bize en çok sorulan ya da boşanma davalarında en sık karşılaştığımız sorulardan biri “boşanmada mal paylaşımı nasıl olur?” sorusudur. Evlilikten sonra edinilen malların nasıl paylaşılacağı sorunu tabi olduğunuz mal rejimine göre farklılık arz etmekle…

201606.07
0
0

İş Kanununda Çalışma Süresinden Sayılan Haller

İş Kanunu’nda çalışma süresinden sayılan haller 4857 Sayılı İş Kanunu’nda çalışma süresinden sayılan haller 66. Maddede tek tek sayılmıştır. Madde gerekçesine göre ise; 1475 sayılı (Mülga) İş Kanunun 62 nci maddesinde iş sürelerinden sayılan haller aynen muhafaza edilmiş, sadece birinci bendin (e) fıkrası dil bakımından sadeleştirilmiştir. Buna göre: “a-Madenlerde, taş ocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun…

201605.30
0
1

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

Genel Olarak Günümüzde artık trafik kazası ve trafik kazalarında can kaybı ya da maluliyet hali olayları maalesef alışıldık hale geldi. Nüfusun ve alım gücünün artması gibi olumlu sebepler yanında trafik ve sürücülük eğitiminde yetersizlik gibi olumsuz sebeplerin önemli etkenler olduğunu düşünüyoruz. Nüfusu sürekli büyüyen ve artık Büyükşehir haline gelen Denizli’de de maalesef trafik kazaları gün…

201605.24
0
4

İflasın Ertelenmesi Davaları ve Denizli

İflasın ertelenmesi, borca batık olduğu Mahkemece tespit edilmiş olan sermaye şirketleri ve kooperatiflerin hazırlanan iyileştirme projesine göre gelecekte mali durumlarının yeniden düzelebileceğinin anlaşılması üzerine kanunen tanınan hukuki çözümdür.

201601.15 15

Kesinleşen Ceza Kararı Bozulur Mu?

Kesinleşen hapis cezası paraya çevrilir mi? Ceza mahkemesi kararı nasıl kesinleşir? Kesinleşen ceza kararına karşı ne yapılır? Olağanüstü kanun yolları nelerdir? Yargılamanın yenilenmesi şartları nelerdir? Tüm bu soruların cevabını makalemizde bulabilirsiniz.

201601.04
1
9

Tek Taraflı Trafik Kazası – Sigortadan Tazminat

Hasar danışmanlık şirketi adı altında maalesef kanuna aykırı olarak hukuki danışma ve işlem yapan bazı şirketlerin vatandaşlarımızı yanlış yönlendirmeleri nedeniyle Denizli Tazminat Avukatı olarak trafik kazasından doğan zararlara ilişkin makalelerimize devam ediyoruz.

201512.29
0
3

Aile Bireylerinin Kanun Yoluyla Korunması

Toplumun en temel taşı olan aileyi oluşturan bireylerin aile içi şiddetten korunmasının sağlanması gerek Anayasamız gerekse uluslar arası sözleşmeler gereği devletimizin en başta gelen görevlerindendir.

201512.28
0
2

Velayet Davaları

Medeni Kanunumuza göre eşler evlilik süresince müşterek çocukların velayet hakkı ana ve babadadır. Velayet hakkı bu anlamda evlilik devam ettiği sürece ortak kullanılır.
Taraflar boşanma davası açılması ile ayrı yaşamaya hak kazanmalarından itibaren başlayan süreçle ilgili olmak üzere Denizli velayet davası avukatı olarak bize en sık sorulan soru “çocuğumu karşı taraftan alabilir miyim?” olmaktadır.

201512.26
0
3

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Yurtdışında yaşayan ancak halen Türk vatandaşı veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne çifte vatandaşlıkla bağlı olan kimselerin yine yurt dışındaki hukuki ilişkilerinden kaynaklanan yabancı devlet mahkemelerinin vermiş oldukları kararların Türkiye’de de hüküm ifade etmesi ve Türkiye içinde de uygulanabilmesine yabancı mahkeme kararının tanıma ve tenfizi, açılan davalara da tanıma ve tenfiz davası diyoruz.

201512.26
1
3

Trafik Kazası – Sigortadan Tazminat Almak

Karayolları Trafik Kanunu gereğince motorlu taşıtlar için Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası ile araç sahiplerinin araçlarını sigortalatmaları gerekmektedir.
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile bir trafik kazası sonrası uğrayacağınız maddi zararlarınızı teminat kapsamında karşılayabilmeniz mümkündür.