201607.16
0
0

Yapının Tamamlanamaması Nedeniyle Kat İrtifakının Tapu Kütüğünden Silinmesi

T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas:  2014/164 Karar: 2014/2699 Karar Tarihi: 18.02.2014 ÖZET: Bilirkişi raporunda kat irtifakına konu arsa üzerindeki inşaatın tamamlanabileceği tespit edildiğine göre kat irtifakı maliklerine inşaatın tamamlanması için makul bir süre verilmesi ve bu süre sonunda inşaatın tamamlanmaması halinde kat irtifakının kaldırılmasına, kat irtifakı kaydının tapu kütüğünden silinerek arsa paylarının müşterek mülkiyet payına…

201607.15
0
0

Yargıtay CGK 2002/1-294 E., 2002/425 K.

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: 2002/1-294 Karar: 2002/425 Karar Tarihi: 17.12.2002 NİTELİKLİ ADAM ÖLDÜRME HIRSIZLIK SUÇLARI – SATANİST SANIKLARIN CANAVARCA HİSLE MAKTULÜ ÖLDÜRMESİ VE IRZINA GEÇMESİ ÖZET: Canavarca his kavramı, toplum bilinci ve ahlakının geniş tepkisini çeken, amacı itibari ile tehlikeli ve vahşi kötülük eğilimini sergileyen psikolojik bir güdüyü ifade eden kavram olarak algılanmalıdır….

201502.24
0
0

Çıkar Sağlama Kastı Yoksa Eylemin Şantaj Değil Tehdit Suçunu Oluşturacağı

T.C.  YARGITAY 4.CEZA DAİRESİ Esas No:2012/23680 Karar No:2014/22307 Karar Tarihi: 18.06.2014 ÖZET: “Sanığın ne şekilde “kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla” hareket ettiği açıklanmadan yetersiz gerekçeyle şantaj suçundan hükümlülük kararı verilmesi”, “tehdit suçunun şantaja yönelik sözleri kuvvetlendirmek maksadıyla gerçekleştirildiği” şeklindeki kanuni olmayan gerekçeyle sadece şantaj suçundan hüküm kurulması” “CMK’nın 231/6 maddesinin uygulanmasına yer verilmemesi bozmayı…

201501.23
0
0

Hakimin somut olayı aydınlatma yükümlülüğü

T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2008/16449 Karar No: 2010/11328 Karar Tarihi: 19.04.2010 Karar İçeriği: Hakimin somut olayı aydınlatma yükümlülüğü (4857 S. K. m. 17, 41, 47, 57) (1475 S. K. m. 14) Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma, genel tatil, yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm…

201501.23
0
0

İşçi lehine yorum ilkesi

T. C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2005/9-150 Karar No: 2005/171 Karar Tarihi: 16.03.2005 Kararın İçeriği: İşçi lehine yorum ilkesi (1475 S. K. m. 13, 14) Taraflar arasındaki davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 3. Is Mahkemesince davanın reddine dair verilen 18.11.2003 gün ve 2001/898 E. 2003/1638 K. Sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından…

201501.23
0
0

Karar verirken işçinin korunması temel ilkesi gözetilmelidir

T.C. YARGITAY Esas No: 2010/13187 Karar No: 2012/19136 9. Hukuk Dairesi Karar Tarihi: 31.05.2012 Kararın İçeriği: İşçinin korunması temel ilkesi (4857 S. K. m. 17, 41, 57) Davacı-k.davalı, yıllık ücretli izin, fazla mesai ücreti alacaklarının, davalı-k.davacının ise ihbar tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, asıl davayı reddetmiş, karsı davayı hüküm altına almıştır. Hüküm süresi…

201501.23
0
0

Eşit işlem yapma ilkesine uygun davranma yükümlülüğü

T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi Esas No  :2013/15507 Karar No :2014/19414 Karar Tarihi: 26.06.2014 Kararın İçeriği: İşverenin Eşit İşlem Yapma İlkesine Aykırı Davranıp Davranmadığı  Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatil ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde…